Skip to content Skip to footer

Zeven Universele Wetten in Vogelvlucht

Alles in dit universum, inclusief jijzelf, bestaat uit energie, frequenties en vibraties.

En binnen dit universum zijn er zeven, grote Universele Wetten of Principes die uitleggen hoe energie, frequenties en vibraties ‘werken’.

Deze wetten, die net zo echt zijn als de wetten van de fysica, dicteren ‘de regels van het leven’ en hoe we bewust het leven kunnen creëren die we willen.

1. De Wet van Aantrekkingskracht of Vibratie

Om de Wet van Aantrekkingskracht te begrijpen, zullen we eerst dieper in moeten gaan op de tegenhanger, de Wet van Vibratie.

De Wet van Vibratie dicteert dat alles beweegt, of vibreert, niets staat stil. Alles dat ooit gecreëerd is, van het allerkleinste atomische deeltje tot de grootste wolkenkrabber, bevindt zich in een constante staat van energetische beweging of motie.

Welnu, de gedachten die jij denkt en jouw eigen hebt gemaakt (emotioneel bij betrokken bent) worden beïnvloed door de VIBRATIE waar jij in verkeert. Wanneer jij je bewust bent van deze vibratie, noemen we dit ‘voelen’.

Er is een connectie tussen jouw GEVOELENS, wat jij AANTREKT en de RESULTATEN die jij in jouw leven behaalt. De vibratie, of het gevoel, dat je waarneemt leidt tot acties van jouw kant en jouw acties creëren de resultaten die jij in jouw leven ervaart.

Wanneer je de Wet van Aantrekkingskracht begrijpt, zal je van binnenuit gaan leven door jouw keuze en focus op gedachten te zetten die jou brengen wat jij wilt, in plaats van de buitenwereld die jou vertelt hoe jij moet denken en hoe jij je moet voelen. Dit zorgt voor veranderingen in jouw vibrerende veld waardoor jij gaat aantrekken en creëren wat jij wel wilt zien aan resultaten in jouw leven.

2. De Wet van Eeuwigdurende Transmutatie

Deze wet legt uit dat alles wat we in het universum kunnen zien, horen, ruiken, proeven of aanraken, samen met al onze emoties, de manifestatie is van energie op diverse niveaus van vibratie.

Energie bevindt zich in een constante staat van transmissie en transmutatie. Energie is de oorzaak en het gevolg van zichzelf en kan noch gecreëerd noch vernietigd worden.

De Wet van Eeuwigdurende Transmutatie schrijft voor dat energie (de niet-fysieke vorm van leven) altijd verandert in fysieke vorm.

Gedachten zijn energie, om die reden zal elk idee dat in gedachten voldoende verzorgd wordt veranderen in zijn fysieke tegenhanger. Omdat de emotie geuit wordt door het lichaam, en het lichaam actie onderneemt en resultaten produceert.

Deze wet legt uit hoe het creatieve proces werkt. Het legt ook uit hoe het gebed werkt. Het gebed is de beweging die plaats vindt tussen geest en manifestatie met en door jou heen.

3. De Wet van het Ritme

De Wet van het Ritme laat zien dat alles heen en weer beweegt, in- en uitstroomt, van je af en naar je toe beweegt. Het vertelt ons dat er altijd een reactie op elke actie is.

Deze wet regeert de beweging van de planeten in hun baan en manifesteert zich tevens in de minerale en plantaardige wereld. Het is aanwezig in de opkomst en het ondergaan van de zon en de maan, bij eb en vloed van de getijden, het komen en gaan van de seizoenen en in de ritmische flow van het bewustzijn en onderbewustzijn.

Je kunt je niet de hele tijd goed voelen, dat kan niemand. Als dat zo zou zijn, zou je het niet eens weten. De zware gevoelens maken het mogelijk voor jou om je goed te voelen en daarvan te genieten.

Wanneer jij je down voelt, weet dan dat deze flow weer om zal draaien en alles weer beter wordt. Goede tijden komen eraan – kies ervoor hier aan te denken.

4. De Wet van Relativiteit

Wanneer we deze wet bestuderen, komen we erachter dat alles relatief is, ook al deze wetten.

Alle wetten zijn verwant aan elkaar en corresponderen met elkaar. Elke wet dient in harmonie te zijn, met elkaar overeen te komen en te corresponderen met elkaar. Een begrip van de Wet van Relativiteit geeft jou inzichten om de geheimen van de natuur te doorgronden die in eerste instantie tegenstrijdig overkomen.

Voorbeeld, alle vormen van vibratie zijn of hoog of laag, alleen in vergelijking met die erboven of eronder. Alle maten zijn tevens relatief.

Stel je drie stippen voor “A”, “B” en “C”. “A” is de kleinste stip en “C” de grootste. Wanneer je “B” vergelijkt met “A”, ziet “B” er groot uit. Echter, wanneer je “B” met “C” vergelijkt ziet “B” er klein uit. De overduidelijke waarheid is dat “B” nog groot noch klein is. “B”IS gewoon. Wij maken van “B” wat het is door hoe wij met deze wet werken. Alles in het leven “IS” gewoon. Wij maken het groot of klein, hoog of laag, negatief of positief door het te vergelijken met iets anders.

Herken dat iedereen iets beter doet dan jou, tegelijkertijd, doe jij weer iets beter dan ieder ander die jij ontmoet.

Wanneer jij iets dat jij doet wat je nog niet helemaal onder de knie hebt vergelijkt met iemand die dit volledig eigen heeft gemaakt, zal je er niet goed vanaf komen. Dan gebruik je deze wet tegen jezelf. Gebruik, in plaats daarvan, deze wet in jouw voordeel – om jouw zelfvertrouwen te verhogen. En maak er een gewoonte van. Dan zal je erachter komen hoe bijzonder jij bent in dit licht van de waarheid.

5. De Wet van Polariteit

De Wet van Polariteit dicteert dat alles in het Universum een tegenhanger heeft: heet – koud…. Goed – slecht…..binnen – buiten. Jij hebt een rechter- en linkerkant van jouw lijf, een voor- en achterkant. Elke op heeft een neer, en elke neer heeft een op.

De Wet van Polariteit zegt niet alleen dat alles een tegenhanger heeft…..maar ook dat het gelijk en tegenovergesteld is. Als het 1 meter is van de vloer tot het tafelblad, is het ook 1 meter van het tafelblad tot de vloer. Het zou niet anders kunnen.

Ga in jouw kracht staan en betrek de Wet van Polariteit eens op jezelf. Gebruik jouw mentale vermogen – perceptie – om twee kanten van een persoon te bekijken, situatie en omstandigheid. Je zult je geïnspireerd en gesterkt voelen.

Het toepassen van de Wet van Polariteit zal jou helpen vooruit te bewegen in de richting van jouw dromen omdat jij je realiseert dat alles in het leven “gewoon is” en dat jij degene bent die iets negatief of positief maakt door de manier hoe jij erover denkt. Het zijn jouw keuzes, niet jouw omstandigheden, die het leven creëren die jij zo graag wilt.

6. De Wet van Oorzaak en Gevolg

Ralph Waldo Emerson noemde de Wet van Oorzaak en Gevolg de “Wet der Wetten”. Deze wet dicteert dat alles wat je het universum instuurt ook weer terugkomt. Actie en reactie zijn gelijk en tegenovergesteld.

Alles in het gehele universum vindt plaats volgens wet – kans bestaat helemaal niet. Elk gevolg moet een oorzaak hebben; en op zijn beurt heeft elke oorzaak een gevolg. Zodoende hebben we een eeuwigdurende, nooit eindigende cyclus van oorzaak en gevolg.

Uiteraard ben jij heel geïnteresseerd naar de gevolgen in jouw leven – jouw fysieke gezondheid, jouw relaties, het respect dat jij verdient, jouw inkomen. Concentreer je op de OORZAAK, en het GEVOLG zal automatisch volgen. Zeg goede dingen tegen iedereen, ga respectvol met iedereen om, zorg voor je lichaam en het zal allemaal terugkomen bij jou. Dat is hoe de Wet werkt.

7. De Wet van het Geslacht

De Wet van het Geslacht is, in feite, de Creatieve Wet. Deze wet schrijft voor dat alles in de natuur zowel mannelijk als vrouwelijk is. Beiden zijn nodig om het bestaan van leven te waarborgen. De Wet van het Geslacht manifesteert zich in het dierenrijk als sekse. Het is tevens aanwezig in de minerale en plantaardige rijken.

Zonder het duale principe van mannelijk en vrouwelijk in alle dingen, zou er geen verschil bestaan van potentieel, geen eeuwigdurende beweging noch vernieuwing. Alle nieuwe dingen resulteren in het veranderen van iets dat was, in iets anders dat nu is – een rups in een vlinder of een gedachte in een fysieke realiteit.

Bewustzijn, of gedachten, is de mannelijke energie, waar tegenover de vrouwelijke energie staat die ervoor zorgt dat de gedachte omgezet wordt in fysieke realiteit. Samen zijn zij het creatieve proces, mannelijke en vrouwelijke energie samen gebracht.

De Wet van Geslacht dicteert tevens dat elk zaadje (ideeën zijn spirituele zaadjes) een incubatie periode moet doorlopen alvorens het manifesteert. Met andere woorden, wanneer jij een doel hebt gekozen of een plaatje in jouw gedachten hebt, dient er een bepaalde periode van tijd te verstrijken voordat dat plaatje zich zal manifesteren in fysieke resultaten.

Voor iets dat moet groeien, is er echter energie nodig. Planten hebben zonne-energie nodig bijvoorbeeld. Onze gedachten en ideeën gedijen op de energie die we hen geven. Er is echter een manier om die incubatie periode aanzienlijk te versnellen – en dat is door middel van concentratie. De concentratie die uitgeoefend wordt op een gedachte zal de energie op dat idee verhogen en er zo voor zorgen dat dit sneller manifesteert.

Wil jij een meester worden in het creëren wat jij wilt?

Het begrijpen van deze wetten zullen van jou een BEWUSTE SCHEPPER van jouw realiteit maken.

Als dat werkelijk is wat jij wilt in jouw leven, lees dit artikel dan nog eens en leer meer over elke wet, want alles is mogelijk zodra jij in harmonie gaat leven met deze wetten.

Op naar meer en beter!

Jeffrey en Mandy van den Dolder